Fiskal 2014

Napisao/la Super User on . Posted in Software

Program POS je namenjen automatizaciji prodajnih mjesta u maloprodajnim objektima, uz mogućnost automatskog knjiženja promjena. Sve podatke razmjenjuje sa cijelim Besoft sistemom u on line ili off line modu. Sadrži sve potrebne funkcije za rad na kasi. Program podržava rad u više prodavaonica, na više prodajnih mjesta, u više smjena. U toku izdavanja robe, podaci o artiklu se unose pomoću bar-kod čitača ili sa tastature, pri čemu je svaki artikal moguće identificirati na više načina - preko bar-kod oznake, preko ID broja ili preko naziva. U svakom trenutku u back office-u mogu se dobiti izveštaji o trenutno aktivnoj smjeni (ukupno inkasirano, inkasirano gotovinski, inkasirano u čekovima, karticama), kao i izveštaji po prodajnim mjestima (kasama). Zatvaranjem smjene program daje financijski bilans kase. Program POS je povezan sa programom za robno knjigovodstvo, iz kojeg dobija podatke o artiklima (šifra, bar-kod, naziv, cijena). Sa svoje strane, POS priprema podatke za knjiženje na robne kartice u program (za jednu prodavaonicu, za prodavaonicu i kasu, ili za prodavaonicu, kasu i smjenu). Podaci prenešeni u program , dalje se prenose u trgovačku knjigu, kao i u program za financijsko knjigovodstvo. Program POS se može izvršavati na pojedinačnim računalima ili u mreži. Za slučaj dislociranih prodavnica, informacijski sistem se postavlja tako da se u takvim objektima knjiže promjene u POS aplikaciji i na kraju dana prenose podaci u centralu radi knjiženja na kartice robno materijalnog i financijskog knjigovodstva.